“Në këtë ditë t’xhumasë dy lajme të mira për Elonën: Sigurohen mjetet për shërim”

Në këtë ditë t’xhumasë kemi dy lajme të mira për Elonën. E para, janë siguruar mjetet, të hollat për operacionin dhe e dyta, prof. Dr. Ahemd Dogan nga distanca vlersoi situaten, duke na dhënë shpresë që Elona të kthehet shëndosh e mirë. Faleminderit shqiptar-donatorë, jeni te mrekullueshëm.

Desha të falëndëroj edhe personat pa të cilët do ishte e pa arritshme;
Bekim Asani
Erisa Muça
Shpresa Berisha
Bebe Malotaj

(Besnik Asani, Avokat)