Avokati i Popullit në mënyrë aktive do të përcjell procesin e regjistrimit

Avokati i Popullit njofton qytetarët se në mënyrë aktive do të përcjell procesin e regjistrimit të popullsisë, gjatë gjithë kohës së zbatimit të tij nga 1 marsi deri më 21 prill. Për këtë qëllim siç njoftojnë nga ky institucion, secili qytetar që mendon se i është shkelur ndonjë e drejtë, mund të parashtroj ankesë përmes postës elektronike: [email protected]

Avokati Popullit pas ankesës do ta zbatoj procedurën e nevojshme dhe për epilogin do ta njoftoj personin që ka paraqitur ankesë.