Shkenca: Djathi si droga, të dyja të bëjnë të varur

Ekipi që qëndron pas studimit tregoi se pse ushqimet e caktuara janë më problematike se të tjerët.

Duke përdorur shkallën e varësisë së ushqimit Yale, e krijuar për të matur varësinë e një personi, shkencëtarët zbuluan se djathi është veçanërisht i fuqishëm, sepse përmban kazeinë.

Substanca, e cila është e pranishme në të gjitha produktet e qumështit, mund të shkaktojë receptorët të trurit përjetimin e njëjtë me të opoidit, për sa i përket varësisë.

Autorët zbuluan gjithashtu se ushqimet e përpunuara shoqëroheshin më shumë me sjelljen e varshmërisë, me ushqime të yndyrshme që ishin më të vështirat për t’u hequr dorë nga to.