Kuvend, përbërja e re e KSHZ-së para deputetëve

Kuvendi në mbledhjen e sotme të 31-të do të zgjedhë kryetarin dhe anëtarët e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve dhe të Komisionit për Parandalimin dhe Mbrojtjen nga Diskriminimi. Seanca u caktua nga ana e Xhaferit pasi komisioni për zgjedhje dhe emërime e konfirmoi listën prej 14 kandidatëve për anëtarë të KSHZ-së.

Anëtarët e deritanishëm të KSHZ-së kërkojnë mandat të ri, ndërsa në listë mungon vetëm Derkoski. Mandati aktual i KSHZ-së skadon më 15 janar .