Konferencë shkencore për veshjet tradicionale në trevat shqiptare

Në pajtueshmëri me masat dhe rekomandimet e vendosura nga institucionet
kompetente shtetërore lidhur me pandeminë e shkaktuar nga Kovid-19, sot Instituti i Trashëgimisë
Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve – Shkup, e realizoi konferencën shkencore “Veshjet tradicionale
në trevat shqiptare”. Koordinatori i konferencës, Sefer Tahiri, thekoi se kjo konferencë është vazhdimësi
e ciklit të përvitshëm të konferencave të Insitutit, që zhvillohen nën siglën e “Javës së trashëgimisë
kulurore”. Më tej Tahiri sqaroi se për shkak të gjendjes së krijuar, kjo konferencë sivjet zhvillohet duke
ruajtur masat e distancës fizike, ashtu që disa nga prezantimet do të zhvillohen nga salla e konferencave
të Institutit, pa publikë, kurse prezantimet tjera të autorëve nga Kosova e Shqipëria do të zhvillohen në
formatin ‘online’.
Në hapje të konferencës shkencore, fjalë përshëndetëse pati drejtori i ITSHKSH-së, Skender Asani, i cili
theksoi faktin që përkundër gjendjes së përgjithshme të krijuar në vend dhe në botë, Instituti po
vazhdon me realizimin e plan-programit të paraparë, duke iu përshtatur rrethanave të krijuara. Sipas tij,
kjo konferencë e sotme ka një rëndësi të madhe për studimin dhe ruajtjen e një pjese shumë
domethënëse të trashëgimisë sonë kulturore, siç janë veshjet tradicionale shqiptare. Sot me kontributet
e tyre hulumtuese-shkenore paraqiten studiues nga shumë treva shqiptare, të cilët pasqyrojnë arritjet e
tyre në këtë fushë të etnologjisë, u shpreh drejtori Asani.
Më pas, punimet e tyre i prezantuan studiuesit: Rini Useini nga ITSHKSH – Shkup (me temë “Veshjet
tradicionale në trevat shqiptare- vështrim etnologjik“), Afet Jashari – etnolog i punësuar në Ministrinë e
Kulturës së Maqedonisë së Veriut (“Venbanimet e Karshiakës që kanë ruajtur veshjet popullore”),
Nexhat Çoçaj nga Universiteti UBT – Prishtinë (“Aspekti informativ në veshjen e grave të Hasit”), Idaete
Sinani nga ITSHKSH – Shkup (“Veshjet tradicinale të grave në fshatin Krushopek të Shkupit”), Gureta
Bajrami – Breznica nga Universiteti i Tiranës (“Veshja – kulturë materiale dhe shpirtërore, si tregues i
mënyrës së jetesës së shqiptarëve në rajonin e Kumanovës në shek. XX”), Minir Ademi nga ITSHKSH –
Shkup (“Veshjet popullore shqiptare në trevën e Karadakut të Kumanovës”), Angjelina Hamza-Hasanaj
dhe Vlorë Fetaj- Berisha nga Instituti Albanologjik i Prishtinës (“Veshja tradicionale e femrave në
Rrafshin e Dukagjinit- Kosovë”), Besnik Rameti nga ITSHKSH – Shkup (“Veshjet tradicionale në Derven të
Shkupit“), Hiriet Ziberi nga Universiteti i Tetovës “Fadil Sulejmani” (“Përpunimi i veshjeve të grave në
Malin e Thatë”), Bekim Ramadani nga Universiteti i Tetovës “Fadil Sulejmani” (“Qerim Etemi, mjeshtër i
prodhimit të veshjeve tradicionale”), si dhe Sali Islami nga ITSHKSH – Shkup e Bunjamin Xhemaili nga
Muzeu Arkeologjik i Maqedonisë së Veriut (“Veshjet ilire në disa gjetje arkeologjike para pushtimit
romak“).
Të gjitha këto kumtesa parashihet të botohen në një nga numrat e radhës të edicionit “Scupi”.
Ky aktivitet mbështetet nga Ministria e Kulturës e Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Loading...