Çulev: Parregullsi në MPB me resurset njerëzore

Ministri për Punë të Brendshme Naqe Çulev, flet për parregullsitë me resurset njerëzorë në MPB.

Ai njoftoi se ka formuar një Komision të posaçëm, ndërkohë që ka njoftuar edhe përfaqësuesit e bashkësisë ndërkombëtare. Në komision sipas Çulev janë përfshirë edhe përfaqësuesit e sindikatës së policisë.

Komisioni ka shqyrtuar mbi 1800 vendime me çrrastë ka konstatuar shumë shkelje, si marrëveshjen kolektive dhe Ligjin për punë të brendshme.