VMRO-DPMNE: Papunësia është më e ulët, sepse gjithnjë e më shumë persona po shpërngulen

Të dhënat e fundit nga Anketa e Fuqisë Punëtore të Entit Shtetëror të Statistikave (ESHS) të publikuara dje, tregojnë se për herë të parë që nga ekzistenca jonë si shtet i pavarur po zhdukemi si komb, thuhet në reagimin e VMRO-DPMNE-së.

“Tendenca afatgjatë e emigrimit nga vendi, veçanërisht e të rinjve, së bashku me rënien e natalitetit për të cilën kjo Qeveri nuk ka bërë asgjë, plus taksën që e ka marrë pandemia nga 9.065 viktima për shkak të dështimit të organeve shëndetësore, reflektohet për herë të parë në popullatën e aftë për punë.

Qeveria nuk po bën asgjë për të ndryshuar rrjedhën negative të ndryshimit demografik që kërcënon të na zhdukemi si komb. Zvogëlimi i numrit të të rinjve në numrin e përgjithshëm të popullsisë në moshë pune do të thotë reduktim i potencialit për rritje të ardhshme dhe rritet rreziku për ekonominë, në të cilën popullsia po plaket dhe gjithnjë e më shumë varet nga shteti. Intensiteti i rritjes së varësisë së moshës është dyfishuar në pesë vitet e fundit, me shkallën që ka arritur në 21.1% në vitin 2020.

Të dhënat më të fundit nga Anketa e Forcave të Punës të ESHS për tremujorin e fundit të 2021 treguan tendenca negative në tregun e punës që nga fillimi i krizës me Covid-19 (tremujori i parë i 2020). Numri i përgjithshëm i popullsisë në moshë pune u zvogëlua për 3.373 persona, ndërsa popullsia aktive (shuma e të punësuarve dhe të papunëve) u rrit për 30,251 persona, me një rënie prej 15.830 të punësuar dhe 14.421 personave të papunë. Pjesa tjetër e popullsisë në moshë pune janë persona joaktivë, numri i të cilëve është rritur me 26.878, çka tregon se personat që kanë humbur punën dhe kanë qenë të papunë para krizës, tani janë joaktivë ose nuk kërkojnë punë.

Kështu, shkalla e aktivitetit prej 57.4% në tremujorin e parë 2020 u ul në 55.7% në tremujorin e fundit të 2021, ndërsa shkalla e papunësisë nga 16.2% në 15.2%. Ulja e shkallës së papunësisë në asnjë mënyrë nuk tregon përmirësim të kushteve në tregun e punës në kushtet kur numri i të punësuarve është në rënie, ndërsa ulja e të papunëve nuk është arsyeja pse ata janë të punësuar, por pse transferohen në joaktivë, të demotivuar për t’u regjistruar si të papunë”, thonë nga VMRO-DPMNE.