“Titanik 3”, përmes video lidhjes pritet të dëshmoj dëshmitarja nga Gjermania

Në Gjykatën Penale në Shkup sot duhet të vazhdoj gjykimi për rastin “Titanik 3”, që ka të bëj me parregullsitë zgjedhore të zgjedhjeve lokale të vitit 2013, ku të akuzuar janë Ejup Alimi dhe Ismet Guri. Gjatë seancës së sotme nga Gjermania përmes një video-lidhje pritet të dëshmoj Resmije Azemi.