Tetovë, pandemia ndikon në uljen e numrit të kurorëzimeve

Edhe pse zyra për lidhje kurore në Tetovë ka punuar pa ndërprerë, pandemia ka ndikuar në uljen e numrit të kurorëzimit. Në 2020 janë regjistruar rreth 500 kurorëzimi më pak në krahasim me dy vitet më parë.

Njësia jonë ka punuar dhe po punon pa ndonjë ndërprerje, por, evidente është se është reduktuar dukshëm interesimi i banorëve për lidhje kurore. Madje ka pasur edhe tërheqje të prenotimit për kurorë nga çiftet e reja – njoftojnë Drejtoria e librave amzë në Tetovë.

Pos pandemisë, sociologët e shohin edhe gjendjen ekonomike si faktor që ndikon tek të rinjtë që të lidhin kurorë.

Faktori i parë padyshim që është ekonomik sepse gjatë kësaj periudhe të shkurtimit të vende të punës, mbyllja për një kohë të gjatë edhe pse rimbursimi u bë por ishte minimalit krahasur me nevojat por edhe fakti që dasmat, ceremonitë e mëdha, mbledhja e më shumë njerëzve janë të ndaluara e që padyshim që pjesa e ceremonive është shumë e rëndësishme tek kjo pjesë kanë bërë bashkë që të ketë ulje të numrit të lidhjeve martesore – tha Fatjona Geci, Sociologe.

Por pronarët e restoranteve kanë një tjetër shpjegim për uljen e numrit të kurorëzimeve.

Ne në përgjithësi si popull martesat i kemi qejf dhe kurorëzimet këto i respektojmë dhe tash pritet vala e re tjetër e sezonit mezi pritet dhe numri i dasmave është rrit shumë shkaku i sezonit të kaluar dhe do rritet numri i martesave shumë – deklaroi Qëndrim Zeneli, pronar restoranti.

Nëse në vitin 2018 në Tetovë ka pasur 1985 lidhje kurorash dhe në vitin në 2019 2043 lidhje, në vitin e pandemisë ky numër është ulur në 1634 lidhje kurore.

KURORËZIMET NË TETOVË

2018 – 1985 lidhje kurorash
2019 – 2043 lidhje kurorash
2020 – 1634 lidhje kurorash

Në nivel të shtetit, numri i kurorave në vitin 2020 është 11 mijë e 59.