Suksesin më të madh Talati e arriti kur e shpëtoi Veljanovskin nga gjykimi

Xhevdet Hajredini

Suksesin më të madh Talati e ka arritë në kohën kur nga paraburgimi dhe gjykimi i shpëtonte Trajko Veljanovskin dhe deputetët e VMRO-s dhe BDI-s.

Maqedonia u bë anëtare e NATO-s dhe do të bëhet-nëse bëhet-anëtare e BE-s, jo sepse i plotëson kushtet dhe standartet e nevojshme, por për shkak se kjo
është qëllim dhe interes i tyre.

Askush nuk tregon se sa kriminelë dhe mafiozë të botës duhet të marrin pasaporta të Maqedonisë, që të përfundojnë hetimet e kësaj megaafere.

Nuk është vetëm opozita fajtore për bllokimin e Kuvendit.Po aq faj ka edhe Qeveria kur, me aq këmëngulje, refuzon të merret vesh në lidhje me nënshtetësinë.