Shtyhet afati për dorëzimin e fletëparaqitjeve për Konkurset vjetore për financim të projekteve me interes nacional

Nëpërmjet një njoftimi të Ministrisë së Kulturës thuhet se është shtyrë afati për dorëzimin e fletëparaqitjeve për Konkurset vjetore për financim të projekteve me interes nacional në fusha dhe aktivitete të caktuara të kulturës për vitin 2022.

“Ministria e Kulturës, me Vendim nr. 08-12751/1,zgjat afatin për dorëzim të fletëparaqitjeve për Konkurset vjetore për financim të projekteve me interes nacional në fusha dhe aktivitete të caktuara të kulturës për vitin 2022. Afati për dorëzim elektronik të fletëparaqitjeve vazhdon deri më 11.11.2021,deri në ora 12:00′, thonë nga Ministria e Kulturës.

Ata shtojnë se zgjatja e afatit për dorëzimin e fletëparaqitjeve ka për qëllim të ofrojë një periudhë më të gjatë kohore atyre aplikuesve të cilët kanë nevojë.

“Përkatësisht, Ministria e Kulturës këtë vit për herë të parë sjelli aplikimin elektronik për të konkururar. Para shpalljes së Konkurseve vjetore janë mbajtur trajnime për shfrytëzuesit në Qendrat për kulturë në mbarë vendin dhe në Shkup. Që nga fillimi i konkursit, për mbështetje teknike janë hapur dy linja telefonike, ku shfrytëzuesit marrin informacionet e nevojshme, ndërsa konsultimet kryhen edhe përmes adresës elektronike në veprimtari të caktuara.

“Përkatësisht, Ministria e Kulturës këtë vit për herë të parë sjelli aplikimin elektronik për të konkurruar. Para shpalljes së Konkurseve vjetore janë mbajtur trajnime për shfrytëzuesit në Qendrat për kulturë në mbarë vendin dhe në Shkup. Që nga fillimi i konkursit, për mbështetje teknike janë hapur dy linja telefonike, ku shfrytëzuesit marrin informacionet e nevojshme, ndërsa konsultimet kryhen edhe përmes adresës elektronike në veprimtari të caktuara”, thuhet në fund të njoftimit.