Publikohen çmimet e reja të derivateve të naftës

Sipas vendimit të sotëm të Komisionit Rregullator për Energjetikë, nga 16.03.2022, çmimet do të ndryshohen çmimet e derivateve të naftës.

Sipas vendimit, – Benzinë motori – ЕUROSUPER BS – 95 – 86,50 (denarë/litër)
Benzinë motori – ЕUROSUPER BS – 98 – 88,50 (denarë/litër)
– Naftë motori – ЕURODIZEL BS (D-Е V) – 85,00 (denarë/litër)
Vaj për djegie – ЕKSTRA I LEHTË 1 (ЕL-1) – 81,00 (denarë/litër)
– Mazut М-1 SU – 59,299 (denarë/kilogram)

Me këtë vendim kryhet ulja e çmimeve të shitjes me pakicë të derivateve të naftës mesatarisht për 2,50%
në raport me çmimet e shitjes me pakicë të derivateve të naftës, të përcaktuara në përputhje me vendimin për
përcaktimin e çmimeve më të larta të shitjes me pakicë të derivateve të naftës dhe të lëndëve djegëse të
transportit të Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së
Veriut nga data 14.03.2022″, thuhet në njoftimin e KRRE-së.