Patentët e shoferëve të vazhdojnë deri në fund të vitit! Ligji pritet të miratohet në Kuvend!

Kuvendi ka miratuar sot nevojën për vazhdimin e patent shoferëve.

Pas pak pritet miratimi i ligjit.

Patentët e shoferëve do të vazhdojnë për përdorim të brendshëm deri më 31 dhjetor 2024.