Nga 20 deri 25 qershor do të bëhet regjistrimi elektronik në shkollat e mesme

Nga e enjtja (20 qershor) deri të martën (25 qershor në ora 15) do të bëhet regjistrimi i parë elektronik i nxënësve në arsimin e mesëm për vitin akademik 2024/2025. Regjistrimi i dytë në afatin e qershorit do të jetë në datat 1 dhe 2 korrik deri në orën 15:00.

Për të optimizuar procesin e regjistrimit në shkollat ​​e mesme, Ministria e Arsimit dhe Shkencës edhe këtë vit mundësoi aplikimin elektronik. Regjistrimi bëhet përmes linkut në portalin e shërbimeve elektronike të Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës (https://e-uslugi.mon.gov.mk) me një njoftim të veçantë për nxënësit e shkollave të mesme përmes llogarive të tyre përdoruese në schools.mk.

Ministria e Arsimit dhe Shkencës sqaroi se regjistrimi në sistem nuk do të kërkohet dhe njoftimi do të bëhet ekskluzivisht me llogari të përdoruesve në schools.mk.

“Udhëzimet për hyrjen në sistem dhe plotësimin e aplikacionit do të vendosen me link në faqen login/login”, thonë nga MASH.

Në fund të muajit mars, Ministria e Arsimit dhe Shkencls shpalli Konkurs për regjistrimin e nxënësve në shkollat ​​e mesme publike për vitin akademik 2024/2025. Në të janë dokumentet e nevojshme, mënyra e aplikimit dhe afatet e konkurrimit.

Çdo shkollë duhet të publikojë listën përfundimtare të renditjes me rezultatet e regjistrimit dhe vendet e lira pas regjistrimit të parë më datë 26 qershor, jo më vonë se ora 9:00, në një vend publik të shkollës dhe/ose në faqen e shkollës.

Në shkollat ​​ku do të ketë testim kualifikues, ai do të organizohet më 28 qershor, ndërsa listat përfundimtare të renditjes me rezultatet do të shpallen më 28 qershor në një ambient publik të shkollës.