LSM: E përcjellim me vëmendje zbatimin e Ligjit për pagë minimale

Lidhja e sindikatave të Maqedonisë (LSM) kumtoi se vendosmëria e saj në kërkesën për rritje të pagës minimale në 18.000 denarë, rezultoi me 90 vota “pro” dhe asnjë kundër, që Kuvendi t’i miratojë Propozim-ndryshimet për plotësimin e Ligjit për pagë minimale dhe ato sot të publikohen në Gazetën zyrtare.

Nga LSM u janë falënderuar para se gjithash punëtorëve, të cilët i kanë pasur mbështetje dhe kanë dalë në protestë më 12 dhjetor të vitit të kaluar dhe e kanë dërguar mesazhin deri te të gjithë faktorët se pagat duhet të rriten.

Potencoi se deri te partnerët socialë tashmë kemi dërguar letër me qëllim që t tregojnë në detyrimin, të cilën ata si punëdhënës edhe deri më tani e kanë pasur kur bëhet fjalë për veprim konform nenit 8 të Ligjit për rrogë minimale dhe harmonizim të rrogave të të punësuarve në përputhje me ndryshimet e vlerës së pagës minimale gjegjësisht rritjes graduale të të gjitha rrogave tjera të punëtorëve.