LSDM: Pagat rriten në të gjitha sektorët, kujdesemi për punëtorët

LSDM-ja si parti përgjegjëse, e cila kujdeset për qytetarët mbetet e përkushtuar në sigurimin e sa më shumë parave në buxhetet familjare.

Politikat e LSDM-së kontribuuan që pagat dukshëm të rriten në të gjitha sektorët.

Duke filluar nga paga e dhjetorit, punëtorët me të ardhura më të ulëta marrin pagë minimale prej 14.500 denarë që është rritje prej 60 për qind në krahasim me vitin 2017.

Qindra të punësuar në sektorin IKT në MPB nga ky muaj marrin paga më të larta për 30%.

Të punësuarit në kopshtet e fëmijëve, arsim, kulturë, shëndetësi, armatë, qendrat për politikë sociale kanë të ardhura më të rritura si asnjëherë më parë, më të mëdha se 20%.

Sipas sektorëve, paga më të larta për 16 % marrin mbi 3.000 të punësuar në kopshtet e fëmijëve ose mesatarisht për 3.000 denarë më shumë se më parë.

Me rritjen prej 10 për qind nga 1 janari, rritja totale e pagave në arsimin fillor, të mesëm dhe të lartë dhe në shkencë, është gati 21 % duke i pasur parasysh dy rritjet paraprake për vetëm një vit.

Tetë vite pagat në Armatë ishin të ngrira, sot pagat në mbrojtje rriten prej 3.000 deri në 6.000 denarë, ndërsa në mënyrë plotësuese secili pjesëtar i Armatës merr nga 7.000 denarë për qira.

Tashmë nga shkurti, paga më të larta do të marrin të punësuarit në shëndetësi. Kjo nënkupton paga më të larta për specializantët për 25 %, mjekët e përgjithshëm 15%, infermieret 10%, punonjësit medicinalë 5 % dhe personeli ndihmës teknik për 5 %.

LSDM-ja mbetet në anën e mbrojtjes së interesave të qytetarëve dhe shtetit. Vazhdojmë edhe më tutje me realizimin e masave dhe politikave të cilat nënkuptojnë më shumë para dhe standard më të mirë jetësor të të gjithë qytetarëve.

Me LSDM-në pagat rriten shumë shpejtë, ndërsa ekono(MEDIAL)është më stabile dhe më konkurruese.

Qytetarët i ndjenjë përfitimet dhe për këtë më 12 prill do të vërtetojnë se rritja e pagave është rruga e vërtetë, e duhur.

Qendra për Komunikime me Publikun e LSDM-së