LSDM: 10 000 denarë ndihmë për familjet pa të ardhura

Familjet që kanë mbetur pa të ardhura ose kanë qenë pjesë e ekonomisë joformale kanë të drejtë për ndihmë minimale të garantuar nga 4 deri në 10 mijë denarë.

Për të lehtësuar pasojat nga kriza shëndetësore-ekonomike, me Dekret për zbatimin e Ligjit për mbrojtje sociale, në periudhën e gjendjes së jashtëzakonshme, është mundësuar qasje e shpejtë në sistemin për mbrojtje sociale, konsideron LSDM.

“Vlera e të drejtës varet nga numri dhe struktura e amvisërisë dhe lëviz nga katër mijë denarë për amvisëri njëanëtarëshe deri në 10 mijë denarë për amvisëri që përbëhet nga pesë anëtarë të rritur. Për të marrë ndihmë minimale të garantuar, pasigurua materiale do të konstatohet në bazë të mesatares së lartësisë së të ardhurave të të gjithë anëtarëve të amvisërisë në çdo bazë, llogaritur mga muaji i fundit”, u shpreh Jagoda Shahpaska nga LSDM.