Kuvend, seancë për pyetjet e deputetëve

Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut sot do të mbaj seancën e 35 në rend ditë të së cilës janë pyetjet e deputetëve. Njëkohësisht janë caktuar edhe mbledhje të dy komisioneve. Komisionit për financim dhe buxhet si dhe Komisionit juridiko-ligjvënës.