Kuvend, miratohet nevoja për Ligjin për shtyrjen e regjistrimit

Kuvendi me 95 vota “për” dhe 7 vota “kundër” ka miratuar nevojën e Ligjit për shtyrjen e regjistrimit, pas kësaj Ligji kalon ne Komisionin për Çështje Evropiane.