Komuna e Çairit filloi procesin e gasifikimit të objekteve të para shkollore

Pas përfundimit të procedurave ligjore, Kryetari i Komunës së Çairit Visar Ganiu bashkë me drejtorin e operatorit të përzgjedhur ekonomik SHA GA-MA z. Radko Manov, startuan procesin e punës për gasifikimin e dy objekteve të para në territorin e Komunës së Çairit, edhe atë objektit “Fjollat” të Kopshtit për fëmijë “Borëbardha” dhe Shkollës Fillore “Ismail Qemali”. Projekti në fazën e saj të parë do të përfshijë edhe godinën e Komunës së Çairit, ndërsa investimi total për të tre objektet është 12 milion denarë. Dobitë e realizimit të gasifikimit:

– masë efikase ekologjike që do të kontribuojë në përmirësimin e cilësisë së ajrit në vend dhe
– mekanizëm ekonomik që do të sigurojë reduktim të shpenzimeve vjetore për afër 3,4 milion denarë që do të thotë se mjetet e investimit do të kthehen për 3 vite e gjysëm.