Kambovski: Ndryshimet në Kodin Penal janë ndërhyrje në sistemin gjyqësor

Ndërsa një grup pune ka punuar së bashku me OSBE-në për tre vjet e gjysmë për një ligj të ri penal që duhet të hyjë në procedurë parlamentare në tetor, Kuvendi solli ndryshime në kodin ekzistues brenda natës, kritikoi profesor Vllado Kambovski, i cili është gjithashtu anëtar i atij grupi.

Ai i vlerëson ndryshimet e fundit si një ndërhyrje në sistemin e drejtësisë penale.

“Në ndërkohë janë bërë ndërhyrje të veçanta në sistemin penalo-juridik nga ndikime të caktuara për momentin. Është e qartë se edhe tani një ndikim i tillë, në momentin e nevojës, ka dhënë një efekt të tillë për të bërë ndryshime…” thotë Kambovski.

E gjithë kjo sipas Kambovskit aludon për një marrëveshje për një amnisti të mundshme të disa ish-funksionarëve aktualë.

“…Nëse nuk kthehemi në rrugën e ligjit dhe konstitucionalizmit, nuk do të marrim një veto të pakuptimtë siç e morëm nga bullgarët, por do të marrim një veto të vështirë për shtetin e së drejtës nga e cila vështirë se do të mundemi të shpëtojmë”, shtoi Kambovski.

Ligjet nuk do të kenë efekt nëse nuk konfiskohet pasuria e fituar në mënyrë të paligjshme, shtoi profesor Taki Fiti.

“Do ta dënoni, do të vuajë burgun, por miliona kanë ikur dhe duhen gjetur mekanizma të saktë për ta konfiskuar atë pasuri…”, thotë Fiti.