Janë djegur dhjetë herë më shumë pyje, pyllëzimi zvogëlohet për tre herë

Nga zjarret pyjore vitin e kaluar janë përfshirë 10.661 hektarë që është pothuajse dhjetë herë më shumë nga sipërfaqet pyjore para një dekade, ndërsa janë djegur vetëm 965 hektarë.

Sipas analizës së Entit shtetëror për statistikë, të sublimuar në publikimin më të ri “Maqedonia e Veriut në numra”, është ulur edhe numri i të punësuarve në sektorin e pylltarisë.

Në vitin 2009 janë evidentuar zjarre pyjore në 1.030 hektarë, ndërsa në vitin 2014 1.150 hektarë. Pyllëzimi (në pyll dhe jashtë pyllit) është zbatuar në 3.973 hektarë në vitin 2009 dhe në 1.064 hektarë në vitin 2014.

Bruto masa e drurit bruto ishte 906.000 metra kub në vitin 2009, 655.000  në vitin 2014 dhe 759.000 metra kub në vitin 2019.

Statistika tregon se në sektorin e pylltarisë vjet kanë punuar 2.220 persona, para vitit 2014 2.376, ndërsa në vitin 2008 2.504.

Dominuese në vend tani për tani janë pyjet gjetherënëse, ndërsa më pak gjethe gjilpërë./MIA

Loading...