Ibrahimi: Është kënaqësi të jem i 20-ti, aty ku Afrimi është i pari!

“Vëllai im, Haruni, është më gojëtar se unë në të folur, andaj dërgoje atë me mua (…)
Allahu tha: “Ne do të të forcojmë ty me vëllanë tënd dhe që të dyve do t’ju japim fuqi (…) Me mrekullitë Tona, ju të dy dhe ata që do t’ju pasojnë, do të jeni ngadhënjimtarë”
(Kasas:34-35)

Do të doja të jem Musa, sepse jam i sigurt se kush do të ishte Haruni!

Është kënaqësi dhe nder të jesh i 20-ti aty ku Afrimi është numër 1. (Zekirja Ibrahimi)