Gashi i shkruan letër EVN-së: Gjatë epidemisë rryma të jetë vetëm me tarifën e lirë!

Drejtuar:
z. Shtefan Peter,
kryetar i Këshillit Drejtues të “EVN Maqedoni”

I nderuari z. Peter, kam kënaqësi t’ju drejtohem me këtë letër para së gjithash duke uruar që të jeni mirë me shëndet dhe të mos keni shqetësime shëndetësore si pasojë e pandemisë që ka kaluar globin e, rrjedhimisht, edhe vendin tonë.
Arsyeja pse po ju drejtohem është kërkesa e madhe e njerëzve me të cilët unë komunikoj çdo ditë e të cilët ankohen se, për shkak të gjendjen së krijuar, e kanë problem shlyerjen e detyrimeve ndaj kompanisë suaj.
Ndonëse unë e kam të qartë angazhimin tuaj dhe lehtësimet që ju i keni ofruar shpesh për kategoritë sociale, do të doja t’ju lus që, në këtë kohë të krizës së madhe shëndetësore, ekonomike e sociale, ta shqyrtoni seriozisht kërkesën që të krijoni një paletë tjetër lehtësimesh për detyrimet që i kanë qytetarët ndaj jush. Në këtë drejtim disa nga propozimet e mia janë:
– Gjatë kohës së krizës të mos shkyçet askush nga rryma elektrike vetëm për arsye se nuk ka arritur t’i përmbushë detyrimet ndaj kompanisë EVN;
– Gjatë kohës së krizës të mundësoni që rryma elektrike të llogaritet vetëm me tarifën e lirë, që do të jetë një vullnet i mirë dhe empati e shprehur nga ana juaj ndaj gjendjes së krijuar;
– Të hiqet tarifa industriale për bizneset private, që në këtë kohë krize mezi arrijnë ta mbajnë veten;
– Të mundësoni që faturat e muajve të krizës të mos afatizohen fiks dhe ashtu të krijohen pasoja kamatore;
– Të mundësoni që qytetarët të kenë mundësi që faturat e muajve mars, prill dhe maj të mund t’i paguajnë edhe me këste;
– Ta shqyrtoni mundësinë që rastet më të rënda sociale të kenë një sasi falas të rrymës elektrike.

Duke e nënkuptuar se këto propozim i prekin interesat tuaja ekonomike, si dhe duke qenë i vetëdijshëm se çmimi i energjisë elektrike nuk varet vetëm nga EVN, do ju lus që këtë letër ta pranoni si lutje të shprehur nga një politikan, një deputet i deritanishëm ose, fundja, si një mesazh nga një qytetar vullnetmirë.
Me shpresë se kriza do të kalojë shpejt, ndërsa kujtimet e mira për solidaritetin tonë të ndërsjellë do të mbeten gjithmonë.

Me nderime!

Afrim Gashi

Loading...