Foto e rrallë e Ukshin Hotit me shokë nga Maqedonia

I pavdekshmi Mr. Ukshin Hoti!
Në Lubljanë (në vitin 1991), me stafin e Redaksisë DeA (Demokracia Autentike):
– Në të djathtë, Fadil Bajrami (me mustaqe);
– Në të majtë, Rexhep Hoti (nipi i Bacës Ukë) dhe Bislim Elshani.
Sa herë që, unë (nga Zvicra) thirrsha (në tel.),
te Redaksia e DeA (në Lubljanë), Baca Ukë më pyeste: “Cili Gafurr je, Gafurri i Fadilit,
apo Gafurri i Bislimit(*)?”
P. S.
(*) Gafurri i Bislimit ishte Gafurr Elshani, eksponent i lartë i ish LPRK-së.
Ndërsa, unë (“Gafurri i Fadilit”) isha Zëdhënës i ORSH-së dhe i gazetës “Kushtrimi i Lirisë”. (Gafurr Adili)