Deri te UNESCO reagojnë 34 organizata nga Maqedonia dhe Shqipëria

Shoqata Ekologjike e Qytetarëve “Fronti 21/42” paraqiti një letër Komitetit të Trashëgimisë Botërore, mbështetur nga 18 organizata të Maqedonisë dhe 15 të Shqipërisë me një thirrje për përfshirjen e rajonit të Ohrit në Listën e Trashëgimisë Botërore në Rrezik.

Tridhjetë e katër organizata shprehin shqetësim për situatën në rajonin e Ohrit, e cila, siç thonë ata, nuk është pasojë e luftës ose katastrofës natyrore, por arsyet më të zakonshme për vlerat e shkatërruara dhe deklarimin e trashëgimisë botërore të rrezikuar janë një rezultat i menaxhimit të trashëgimisë nga qeveritë lokale dhe qendrore të të dy vendeve.

“Fatkeqësisht, alarmi në vitin 2019 nuk i zgjoi qeveritë tona dhe koha shtesë që morën nga Komiteti i Trashëgimisë Botërore për të zbatuar rekomandimet dhe masat e nevojshme të mbrojtjes u përdor për planet e reja të urbanizimit, përfitime për objektet e paligjshme të maskuara nga disa heqje simbolike të strukturave të përkohshme, vazhdimi i menaxhimit joefikas dhe mbrojtja joefikase ligjore, shkeljet e ligjeve ekzistuese, hapat drejt zbatimit të planeve të Korridorit 8 pa ndonjë analizë të rrugëve alternative, vendime boshe dhe thjesht formale që duket se zbatojnë rekomandimet, por në të vërtetë lejojnë vazhdimin e shkatërrimit dhe kështu me radhë”, thonë nga Shoqata Ekologjike e Qytetarëve.