Çulev menjëherë në ‘aksion’

Ministri i ri teknik në MPB, Naqe Culev paralajmëroi se do të kontrollohet gjendja në ministrinë që drejton dhe se do të njoftohet opinioni nëse janë marrë vendime të paligjshme.
“Prioriteti im gjatë periudhës së ardhshme do të jetë organizimi i zgjedhjeve të qeta, korrekte dhe dekomokratike. Për këtë qëllim do të ndërmerren aktivitete për parandalimin e veprave që mund të cënojnë procesin zgjedhor”, është shprehu ai.