AlternAtivA dhe revolucioni saj nê Ministrinë e kulturës

Të gjithë ishin të mendimit se me hyrje në pushtet të AlternAtivës do të shkatrohet si subjekt politik, por ndodhi e kundêrta; sot të gjithë dhashakeqêt e veprave tê mira mundohen me çdo kushtê nê opinion të qarkullon lajmi “AlternAtivA nê pushtet”, por asnjê nga kêta bosat e portaleve dhe TV-ve nuk e informojnë popullin pér “AlternAtivën në pushtet dhe revolucioni i saj në Ministrinë e kulturës”

Me çdo kushtê duan ta zhytin njê sukses që êndêronte kombi shqiptarê, sukses i cili duhet pérshëndetur dhe pérkrahur; ku thotë Profeti a.s: “Thuaje të vêrtetën edhe nëse është e idhur”. Me njê transmetim tjetêr “Edhe sikur të jetë kundër teje, thuaje tê vêrtetën”.

E vêrteta dhe e drejta jo që i ndihmon indivitdit por i ndihmon shoqêrisë, puna e mirê është e mirë pér tê gjithë e jo pêr individin.

Çfarë dobie kemi kur tê mirën e barazojmë me të keqen dhe të kêqinjtë, dhe ja humbim shpresën njê shoqêrie.

Çfar dobie kemi kur kjo rini pa një pik shprese shpêrngulet nga Vatrat e tyre, duke e reklamuar bosin e finacave mediatike qê mos të deporton e mira dhe veprat shpresêdhênêse pêr rininë.

Të gjithë flasin pér prezencën e AlternAtivës nê pushtet, por rallë kush flet pér sukseset e AlternAtivës nê pushtet.

Nuk êshtë në pyetje AlternAtiva por njerêzit qê kanë dêshirê të investojnë dhe të sakrifikojnë pêr Vatrën e tyre, kështu edhe atyre ua humbni shpresat…

Edhe nese krejt bota është e jotja. Çfarë dobie ka nëse jeton duke e haruar Allahun, duke shpifur dhe duke i ushqyer fêmijêt me pasuri haram?

Dhe në fund dua ta mbylli kêtë shkrim me fjalën e dêshmuar në vepra të kryetarit të AlternAtivës Afrim Gashi:

Pasuria shtetërore është pasuri e popullit, aty nuk guxojmë asnjë denar tê korruptohet, është pêrgjegjësi e madhe edhe para popullt edhe para Zotit.

Zekerija Alim