“Alkaloid” SHA Shkup regjistroi kompani të re në Rumani

Pas disa vitesh prezence dhe funksionimi të suksesshëm në tregun rumun, “Alkaloid” SHA Shkup regjistroi një kompani të re në Rumani, me emrin “Alkaloid Bucharest S.R.L.”.

Kompania është 100% në pronësi të kompanisë qendrore.

Një lëvizje e tillë biznesi është pjesë e zhvillimit afatgjatë dhe politikës së biznesit të kompanisë, në drejtim të objektivave strategjikë kryesorë që lidhen me globalizimin e markës “Alkaloid” dhe me synimin për të forcuar pozicionet ekzistuese të eksportit, veçanërisht në tregje. të Bashkimit Evropian.

Duke marrë parasysh se më shumë se 65% e vendosjes së produkteve të kompanisë është e destinuar për eksport, prania e programit të prodhimit në tregjet e BE-së, si dhe zgjerimi në tregje të reja, është jashtëzakonisht i rëndësishëm. Në këtë drejtim, subjekti juridik i sapohapur është i shtati me radhë që është themeluar në kuadër të shteteve anëtare të Bashkimit Evropian.

“Alkaloid” është i pranishëm në Rumani përmes gamës së produkteve farmaceutike, si dhe përmes programit të hemodializës, i cili përfshin disa grupe produktesh. Shitjet e realizuara për vitin 2021 në tregun e Rumanisë arritën në 212,5 milionë denarë, ndërsa në gjysmën e parë të vitit 2022 kompania shënoi rritje prej 140% në këtë treg, krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar.

Me këtë lëvizje, “Alkaloid” vazhdon në drejtim të realizimit të përcaktimit të tij kryesor strategjik – zhvillimit në konturet e biznesit të një kompanie të orientuar drejt eksportit me pozicion të qëndrueshëm në treg.