Visara Riza, drejtoresha që për 6 muaj trefishoi numrin e shqiptarëve te Agjencioni për barna!

Visara Riza, drejtoreshë e Agjencionit të Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore ”MALMED”, e propozuar nga Alternativa.
Në këtë detyrë është pak më shumë se gjysëm viti (prej datës : 24.07.2019), por ka arritur të trefishojë numrin e të punësuarve shqiptarë. Agjencinë e ka gjetur me vetëm 7 shqiptarë nga gjithsej 51, dhe këtë numër tani e ka rritur në 21. Rezultatet e shënuara gjatë ketyre gjashtë muajve në foton më poshtë: