Urrejtja ndaj shumicës së kombit është filosrbizëm dhe filogreqizëm, pra antishqiptarizëm- Nga Shaban Muarati

Nuk e di cila lozo nanciare serbe apo greke u mëkon një grushti levantinësh fondamentalistë në Tiranë dhe në Prishtinë idenë idiote që
urrejtja e tyre ndaj shumicës së kombit shqiptar i bën modernë në sytë e Europës.
Bëjnë sikur nuk e kuptojnë që kjo s’ka lidhje me europianizmin, por është loserbizëm dhe logreqizëm, pra antishqiptarizëm.
Po të parafrazosh Çajupin, Europa nuk ka besim te kokat e bukura, që nuk duan popullin e vet.

Loading...