UNHCR paralajmëron se personat pa shtetësi janë nën rrezik të përjashtohen nga masat kundër koronavirusit

Agjencia e Kombeve të Bashkuara për Refugjatët (UNHCR) kërkon nga qeveritë në të gjithë botën që t’i kushtojnë vëmendje emergjente gjendjes së miliona personave pa shtetësi dhe të ndjekin rekomandimet të cilat i publikoi sot kjo organizatë për të siguruar që ato të përfshihen në masat kundër Kovid- 19.

“Miliona njerëzve në mbarë botën u mohohet e drejta e shtetësisë dhe të drejtat që ajo sjell. Ato nuk ekzistojnë në letër dhe zakonisht jetojnë në skajin e shoqërisë. Ne jemi të shqetësuar që në këto periudha të vështira, në mes të pandemisë globale, ata janë në rrezik të lartë për të mbetur jashtë vendosjes së masave”, deklaroi Filipo Grandi, komisionari i lartë i KB-së për Refugjatët.

Siç kumtoi UNHCR, personat pa shtetësi shpesh nuk kanë qasje në shërbimet themelore, përfshirë kujdesin shëndetësor, kështu që ata tani mund të përjashtohen ose të përballen me pengesa për të hyrë në testime dhe trajtim. Disa prej tyre do të përmbahen nga përdorimi i shërbimeve nga frika se statusi i tyre juridik mund t’i rrezikojë ata të arrestohen ose dëbohen.

Sipas raportimeve, ka rreth 3,9 milionë njerëz pa shtetësi në 78 vende, por numri i vërtet është ndoshta shumë më i lartë. Pa të drejta ligjore dhe qasje në shërbime, pa shtetësi lë hapësirë për shumë margjinalizim politik dhe ekonomik, të diskriminuar dhe të ekspozuar ndaj shfrytëzimit dhe abuzimit.

Në të njëjtën kohë, UNHCR është e shqetësuar për mundësinë e masave për të rritur ksenofobinë dhe diskriminimin ndaj atyre që konsiderohen të rrezikuar nga infeksioni, duke pasur parasysh që shumica e personave pa shtetësi në botë i përkasin veçanërisht grupeve minoritare që janë të pambrojtur ndaj diskriminimit.

“Virusi njëkohësisht ekspozoi pasojat shkatërruese të pa shtetësisë dhe urgjencën e nevojës për ta zhdukur atë. E drejta për nënshtetësi është e drejtë themelore e njeriut dhe në këto kohë krize mund të nënkuptojë ndryshim në mes jetës dhe vdekjes”, shtoi Grandi.

Në mes rekomandimeve përfshihen veprimet për regjistrimin në librin amzë, përfshirë regjistrimin në librin amzë të të lindurve, për t’u konsideruar urgjente, në mënyrë që ato të mos ndalen dhe kështu të zvogëlojë rrezikun e të qenit pa shtetësi për shkak të mungesës së provave ligjore për identitet ose shtetësi. Të ndaloj mbajtjen përpara dëbimit për personat pa shtetësi dhe të shqyrtohen mundësia e lirimit të të arrestuarve për pa shtetësinë e tyre. Të sigurohet që masat e reagimit nuk shkaktojnë ksenofobi dhe diskriminim racor dhe ofrojnë mbështetje financiare për të gjithë ata që banojnë në territor dhe që plotësojnë kriteret e cenueshmërisë, pavarësisht të statusit ligjor, qëndron në rekomandimet e UNHCR.