Të rinjtë shqiptarë në Turqi dh urojnë 912 çanta shkollore për nxënësit në Durrës

Lidhja e Rinisë Shqiptare në Turqi sjell ndihma për nxënësit e shkollave në qarkun e Durrësit të cilët u prekën nga tërmeti i rënë më 26-nëntor. Ndihma konsiston në mjete didaktike për mbarëvajtjen e procesit mësimor si lapsa, fletore e mjete të tjera shkollore.

Në total kjo shoqatë ka dhuruar 912 çanta të mbushura me artikuj të ndryshëm, ndërsa transporti është bërë nga Gjysmë Hëna Turke.

Çantat ju dhuruan klasave fillore, klasa e pare deri ne te pestën. Po ashtu u dërguan çanta në shkollën me aftësi te kufizuar Durrës, Shkollën “Riza Shera” Rade, Shkollën “Zyrber Sallaku” Manëz dhe shkollën “Rexhep Mezini” Ishëm.