Shteti ua shkelë të drejtën kushtetuese për arsim themelor!

Shkruan: Qenan Aliu

Me shkas-nxënësit e lagjes Bardhi

A e dini kurë së pari është publikuar kronikë për nxënësit e lagjes BARDHI në Maqedpni? Pas disa viteve kompetentët nuk kanë ndërmarë procesuime që këto nxënës të kenë një objekt të vogël shkollor.
Këta nxënës me vite mësimin e ndjekin në teritorin e shtetit fqinjë, madje me udhëtim të largët dhe me kushte tejet të këqija.
Pra SHTETI ua shkel TË DREJTËN KUSHTETUESE për arsim themelorë, i cili është i obligueshëm e shteti duhet të krijojë kushtet elementare !
==========================================
(Neni 44)
Secili ka të drejtë në arsimim.
Arsimimi është i arritshëm për secilin në kushte të barabarta.
Arsimimi fillor është i detyrueshëm dhe pa pagesë.