Shoqata e mjekëve ndan pllaketa për mjekët meritorë, harrohen dy mjekët më të mirë shqiptarë

Shkruan: Flakron Bexheti

Ku janë doktorët shqiptar? Ku është Dr Ilir Demiri, Dr Fadil Cana? Infektologët më të dëshmuar?!

INSTITUCIONET PËR MBROJTJE NGA DISKRIMINIMI

 

Korniza institucionale për mbrojtje nga diskriminimi, si në nivelin nacional , ashtu dhe në atë ndërkombëtar është e ndarë në kornizë gjyqësore dhe jashtë- gjyqësore. Në pajtim me Kushtetutën dhe ligjet e Republikës së Maqedonisë, mbrojtja gjyqësore lidhur me ndalimin e diskriminimit është në kompetencat e:

– Komisioni per ndalim dhe mbrojtje nga diskrimini
– Gjykatës Kushtetuese të Maqedonisë,
– Gjykatat e rregullta të cilat funksionojnë në procedurat civile, ndëshkimore dhe administrative, si dhe
-Avokati i Popullit

Ta shohim se cili nga keto komisione do të reagoje. Mirnjohja më e thellë e këtyre mjekeve janë qytetarët nga te gjithe etnitetet dhe familjet e tyre qe dr Iliri dhe Fadil, ishin aty per ato 24 orë. (Flakron Bexheti)