Së shpejti do të nis regjistrimi i veturave me targa të huaja

Problemi i vetëm që ende nuk mund të regjistrohen automjete me targa të huaja që qarkullojnë nëpër vend ishte Rregullorja për Përcaktim Individual të Automjeteve, që tashmë është miratuar. Jam i bindur që sot ose nesër do të botohet në Gazetën Zyrtare dhe do të hyjë në fuqi, tha sot Ministri i Ekonomisë, Kreshnik Bekteshi.

“Zgjidhja ligjore që kemi miratuar përcakton që Ligji të hyn në fuqi 20 ditë pasi të botohet në Gazetën Zyrtare. Pikërisht në nene të caktuara të Ligjit është paraparë të miratohen rregullore të përshtatshme, ndërsa dje Ministria e Ekonomisë miratoi rregulloren për miratimin individual të automjeteve.