Punonjësit e Drejtorisë së Librave Amë: Kemi kolegë që marrin më pak se 18 mijë denarë në muaj

Sot është dita e dytë ku punonjësit e Drejtorisë për Libra amë protestojnë për paga të larta.

Sipas nënkryetarit të Sindikatës së Pavarur të Drejtorisë së Librave Amë, Igor Jovanovski, sindikata tashmë dy vite përpiqet që të nënshkruajë Marrëveshje kolektive, por kjo nuk ndodh ose për shkak të ndërimit të ministrit ose drejtorit.

“Neve nuk na konvenonte rritja linerare e pagave për 15% për shkak se kemi kolegë që marrin pagë nën minimalen. Ende nuk është rritur paga minimale te ne”, u shpreh Jovanovski.

Ai tha se nga Minsitria e Financave u kanë thënë se nuk kanë mjete.