Përshëndetje mbështetëse deri te qytetarët: Pandeminë ta mposhtim edhe psiqikisht!

Të nderuar qytetarë, tashmë disa javë gjendemi në një situatë të pazakontë dhe të paimagjinushme për secilin nga ne.
Gjithë bota mbarë po lufton pandeminë nga COVID-19.
Kjo është një betejë që ne duhet ta fitojmë, por që shoqëron edhe një tronditje të fortë të mirëqenies së shëndetit mendor.
Organizmi jonë posedon një seri mekanizmash mbrojtes të gjendjes tonë psikologjike në këto situata të një stresi kolektiv.
Lus qytetaret që këtë frigë momentale, që është reale nga gjendja e krijuar, ta orientojmë në drejtim të përmirësimit të shprehive, që tu përmbahemi masave mbrojtëse që rekomandohen nga profesonistët dhe mjetet e informimit.
Duke ju përmbajtur rekomandimeve.

M-r sci. Dr.Edip Sheji, spec.Psikijatër