Për 4 vjet, deputetët kanë shpenzuar 3 milion euro vetëm për rrugëtime

Për katër vite, deputetët kanë shpenzuar rreth tre milion euro për rrugëtimet e tyre. Anëtarja e komisionit anti-korrupsion Katica Nikollovska, thotë se në periudhën nga viti 2015 deri në vitin 2019 pagesat për shpenzime për rrugë të deputetëve janë zvogëluar. Në vitin 2016 krahasuar me vitin 2015 shpenzimet janë ulur për 10,31%, ndërsa në vitin 2019 për 97,16%.

Në periudhën nga viti 2015 deri në vitin 2019 janë bërë 2. 895 605 euro. Dhe atë në vitin 2015 – 770 8 83 euro, në vitin 2016 – 698 797 euro, 2017 – 512 000 euro, në vitin 2018 – 522 930 euro, në vitin 2019 – 390 993 euro. Shihet tendencë se ka zvogëlim të harxhimeve për transport të cilat pjesërisht viteve të fundit bazohet edhe në zvogëlimin e koeficientit për pranimin e harxhimeve”-tha Katica Nikollovska, anëtare e Anti-korrupsionit.

Sipas Anti-korrupsionit, në shpenzimet e vitit 2019 janë llogaritur vetëm ata për rrugë, por jo edhe shpenzimet e atyre deputetëve që kanë shfrytëzuar të drejtën e qirasë. Analiza e Komisionit për anti-korrupsion thotë se zvogëlimi i shpenzimeve është bërë edhe për shkak se në vitin 2015, 90 deputetë kanë ardhur me automjete personale në punës, ndërsa në vitin 2019, harxhime për rrugë kanë marrë vetëm 75 deputetë, pasi 15 tjerë kanë shfrytëzuar të drejtën për të banuar me qira. Anti-korrupsioni ka konstatuar se 23 deputetë kanë banesa të tyre ose në emër të familjarëve të ngushtë të tyre në Shkup, por përsëri kanë shfrytëzuar shpenzimet për udhëtim. Për zvogëlimin e shpenzimeve për rrugë të deputetëve, pengimin e keqpërdorimit si dhe kryerjen më efikase të detyrës deputet, Komisioni për Anti-Korrupsion do ti japë rekomandime konkrete Kuvendit.

Komisioni për anti- korrupsion, propozon rregullim të kësaj problematike në aspektin e konsolidimit të rregulloreve ligjore dhe nënligjore dhe harmonizimin e saj me mundësitë reale të shtetit dhe nevojat e deputetëve. Konstatimin e kritereve të sakta për shfrytëzimin e të drejtave të kompensimeve të deputetëve në të gjitha bazat. Të sillet metodologji për konstatimin e të drejtës dhe llojit të kompensimeve për deputetët në të gjitha bazat”-pohoi Katica Nikollovska, anëtare e Anti-korrupsionit.

Nga anti-korrupsioni vlerësojnë se duhet të vendosen edhe kritere të sakta për shfrytëzimin e shpenzimeve të deputetëve dhe personave të tjerë të zgjedhur dhe emëruar./Alsat