Padi për organizimin e grupit kriminal, transportonin heroinë nga Iraku në Kosovë

Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës, ka ngritur sot aktakuzë në Gjykatën Themelore në Prishtinë, kundër pesë të pandehurve me inicialet Xh.Sh., S.Sh., I.S., A.G. dhe L.Z për veprat penale “Pjesëmarrja ose organizimi i grupit kriminal të organizuar”, “Blerja, posedimi, shpërndarja e paautorizuar e narkotikeve dhe substancave psikotropike dhe analoge”, “Legalizim i përmbajtjes së rreme”, “Dhënia e ndihmës kryesve pas kryerjes së veprave penale”, “Falsifikimi i dokumenteve”, si dhe “Mashtrimi”.

Prokuroria Speciale njofton se të pandehurit Xh.Sh., S.Sh dhe I.S., shtetas turk, duke vepruar në bashkëpunim si një grup kriminal i strukturuar dhe i organizuar i shtrirë në territorin e disa shteteve Iran, Shqipëri, Kosovë, i përberë prej shumë anëtarëve, mes tyre edhe të pandehurit të lartcekur dhe i ndjeri N.C., me dashje dhe me dijeni të qëllimit dhe veprimtarisë së përgjithshme të grupit kriminal të organizuar dhe qëllimit të grupit për të kryer një apo më shumë vepra penale, me qëllim të përfitimit të drejtpërdrejtë të dobisë financiare, aktivisht kanë marrë pjesë në veprimtaritë kriminale të grupit duke ditur se pjesëmarrja e tillë do të kontribuojë në realizimin e veprimtarive kriminale të grupit.

Sipas prokurorisë, të pandehurit në mënyrë të kundërligjshme, pa autorizim kanë blerë, dhe poseduar, me qellim shitje dhe kanë transportuar substanca narkotike te llojit heroin të cilat substanca me ligj janë shpallur të rrezikshme, në atë mënyrë që gjatë periudhës kohore vitit 2018, kanë blerë heroinë nga Iraku, e njëjta pastaj ka arritur me maune në pllaka të mermerit në Shqipëri dhe pastaj në Kosovë.

“Me këto veprime të pandehurit kanë kryer veprën penale “Pjesëmarrja ose organizimi i grupit kriminal të organizuar”, lidhur me veprën penale “Blerja, posedimi, shpërndarja e paautorizuar e narkotikëve dhe substancave psikotropike dhe analoge”. Ndërkaq, të pandehurit Xh.Sh dhe I.S. me të kuptuar se më 19 tetor 2018, në Shqipëri janë publikuar emrat e tyre si persona të dyshuar se fshihen pas rastit të laboratorit të drogës në Has të Shqipërisë, me qëllim që ti shmangen arrestimit, kanë paraqitur fakte të rreme në qendrat e regjistrimit në Prishtinë dhe në Obiliq, dhe atë ekstraktet e lindjes. Me këto veprime secili veç e veç kanë kryer veprën penale “Legalizim i përmbajtjes së rreme” nga neni 403 par 2 lidhur me paragrafi 1 të KPRK-së. I pandehuri, A.G. në periudhën kohore tetor – nëntor 2018, me dashje ju ka ndihmuar në shmangien, zbulimin dhe mos arrestimin e tyre, të pandehurve shtetasve turq, Xh .Sh., I.S. dhe të ndjerit N.C. nga organet e ndjekjes së Shqipërisë dhe Kosovës, dhe bërjen e tyre të pa kapshëm për organet e drejtësisë dhe me qëllim të përfitimit pasuror, në mënyrë të kundërligjshme ju ka ndihmuar në nxjerrjen e dokumenteve zyrtare (letërnjoftimin dhe pasaportën e RKS-së). Me këto veprime i pandehuri ka kryer veprën penale “Dhënia e ndihmës kryesve pas kryerjes së veprave penale” nga neni 388 paragrafi 2 nën paragrafi 2.8 lidhur me paragrafin 1 të KPRK-së. Po ashtu, i pandehuri A.G. më 24.12.2018, me dashje ka përpiluar dokument të falsifikuar, dhe atë një autorizim, me qëllim shfrytëzimi të këtij dokumenti si origjinal. Me çka ka kryer veprën penale “Falsifikimi i dokumenteve”, thuhet në njoftim.

Ndërkaq, i pandehuri L.Z. më 02.12.2018, në Prishtinë, me dashje, me paraqitjen e fakteve të rreme e ka mashtruar drejtorin e një auto salloni, me qëllim të përfitimit pasuror në mënyrë të kundërligjshme për vete. Me këto veprime i pandehuri L.Z. ka kryer veprën penale “Mashtrimi” .