OSBE do të monitorojë zgjedhjet e 12 prillit me 250 vëzhgues

Zyra e OSBE-së për institucione demokratike dhe të drejtat e njeriut (ODIHR) me 250 monitorues afatshkurtër do të monitorojë zgjedhjet e 12 prillit në Maqedoni. Poashtu do të jenë prezentë edhe përfaqësues të këshillave parlamentare të OSBE-së dhe Këshillit të Evropës, si dhe monitoruesit afatgjatë, shkruan Gazeta Lajm.
“Monitoruesit tanë do të përcjellin çdo fazë të zgjedhjeve, para, gjatë, e shkurtimisht edhe pas përfundimit të zgjedhjeve”, deklaroi në pres konferencën e sotme, Tana De Zulueta, shefe e Misionit mbikëqyrës për zgjedhje të ODIHR-së. Ajo paralajmëroi se monitoruesit e OSBE-së do ta mbikëqyrin edhe fushatën, do të vlerësojnë legjislaturën, zbatimin e zgjedhjeve me të gjithë përbërësit, partitë politike dhe përfaqësuesit e tyre, sektorin civil, por edhe gjyqësorin që është segment i rëndësishëm në procesin e ankesave lidhur me zgjedhjet.
Zulueta paralajmëroi edhe monitorim të mediumeve si aktivitet që zbatohet rregullisht dhe që përfshin mediumet e shtypura, mediumet online dhe televizionet.
Këto janë zgjedhjet e 19-ta që i monitoron OSBE në Maqedoni. Gjatë monitorimit do të përgatitet raport periodik, kurse një ditë pas zgjedhjeve OSBE do të dalë edhe me qëndrime dhe konkluza preliminare.