Ohri mbylli dyert për struganët, reagon profesori Qashif Bakiu

Kërkesa e Shtabit të Krizës të qytetit të Ohrit për ndalesë të lëvizjes me Strugën ma vërtetoi dyshimin edhe për rastet e tjera se autoritetet e këtij qyteti gjithmonë kanë pasur tendenca ndaj Strugës, qofshin ato etnike, religjioze apo edhe thjesht gjeografike. Ky stigmatizim që vjen nga autoritetet e një qyteti është i pashembullt. Këto debila harrojnë se qyteti i Ohrit ishte ndër qytetet e para me të infektuar me virusin Kovid, dhe askush nuk kërkoi ta izolon. Vendimet për izolim i sjell pushteti qëndror në bazë të argumenteve, dhe nuk jam aspak kundër, përkundrazi i përkrah. por kjo mënyrë është shumë e ulët.
I turpëruar në këto momente të vështira, kur solidariteti dhe humanizmi duhet të jenë tregues kryesor te bashkëveprimit në luftën e përbashkët.

Kësaj here më vjen turp që jetoj me ju në të njëjtin qytet,
Më vjen turp që ju udhëhiqni me Ohrin tim!

Baranjeto na Krizniot Shtab vo Ohrid za zabrana na dvizhenjeto so Struga mi gi potvrdi somnezhite i za drugite slucai deka gradskite vlasti na mojot grad sekogas bile tendenciozni kon Struga, bilo na etnicka, religiozna ili samo na geografska osnova. Ovaa stigmatizacija od strana na vlastite na eden grad e bezprimerna. Ovie debili zaboravaat deka gradot Ohrid beshe megu prvite gradovi so infecirani so virusot Kovid, i nikoj ne pobara nashiot grad da bide izoliran. Odlukite za izolacija gi nosi centralnata vlast, i se nosat na baza na argumenti, i voopsto ne sum protiv toa, naprotiv, potpolno gi podrzuvam. no ovoj nacin e mnogu nizok. Se cuvstvuvam zasramen vo ovie teshki momenti koga solidarnosta i humanizmot treba da bidat glavni pokazateli na zaednichkoto dejstvuvanje protiv Kovid, ovaa obshta borba.
Ovoj pat se sramam shto zhiveam zaedno so vas vo ist grad,
Se sramam shto vie go upravuvate mojot Ohrid!