Nuk zëvendësohen ditët e humbura nga greva në arsim

Në mblëdhjen e 44 të qeverisë u vendos që procesi mësimor të përfundoj në afatin e paraparë pavarësisht se nxënësit I kanë humur rreth tre javë mësimore.

Edhe pse greva në arsim zgjati mbi tre javë, qeveria e Maqedonisë së Verit vendosi që ditët e humbura të mos zëvendësohen por procesi mësimor në shkollat e mesme të përfundoj në afatin e paraparë me 10 qershorë. Kështu u tha në konferencën për shtyp të zëdhënësve të qeverisë.

MUHAMET HOXHA – ZËDHËNËS I QEVERISË SË RMV-së

‘Me këtë vendim përcaktoht se numri I ditëve mësimore në këtë vit vijues në shkollat e mesme është 146 ditë mësimore andaj edhe nuk do të ketë vazhdimt te vitit shkollorë.’

Konferencë për shtyp e zëdhënësve të Qeverisë, Dushko Arsovski dhe Muamet Hoxha

Konferencë për shtyp e zëdhënësve të Qeverisë, Dushko Arsovski dhe Muame…

Anëtarët e qeverisë e miratuan informacionin për nevojën e nënshkrimit të marrëveshjes për grant për projektin e rehabilitimt të sallave sportive në vlerë prej 3.000.000 eurove. Projekti parasheh rikonstruimin e 30 sallave sportive të shkollave fillore dhe të mesme si dhe paisjen me mjete të sportit për 50 shkolla fillore. Këto janë mjete të pa kthyeshme nga Banka për zhillim e Komisionit Evropian.