Nuk do të paguhen të punësuarit në çerdhe? Problem i cili mund ta prishë procesin negociues

Ka harmonizim të qëndrimeve të SAShK-ut dhe MASH-it, por megjithatë duhet dritë jeshile nga Ministria e Financave për t’i rrumbullakosur negociatat që do të vazhdojnë të dielën. Në qoftë se nuk arrihet rezultat konkret, atëherë bisedimet do të vazhdojnë edhe në periudhën e ardhshme.

“Jemi duke i harmonizuar qëndrimet, kemi përparim sa u takon negociatave. Duam të jemi optimistë, por megjithatë nuk varet gjithçka nga ne, negociatorët, varet edhe nga Ministria e Financave nëse do të mund të ndajë mjete shtesë”, deklaroi Jakim Nedellkov, kryetar i sindikatës.

Për ditët të cilat i kanë humbur për shkak të grevës, të punësuarit në arsim do t’i marrin pagat e tyre. Por, çka do të ndodhë me të punësuarit në çerdhe?

“Fatkeqësisht kemi problem në Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale, kemi problem serioz, deri në ditën e sotme nuk kemi sinjal se do të paguhet mëditjet. Ky mund të jetë një problem serioz i cili mund ta prishë procesin e negociatave”, pohoi Jakim Nedellkov, kryetar i sindikatës.

Institucionet e arsimit parashkollor janë subjekte juridike të veçanta dhe të pavarura të cilat gjatë punës së tyre i respektojnë ligjet, aktet nënligjore dhe marrëveshjet kolektive. Në Ligjin për Mbrojtjen e Fëmijëve është rregulluar pagesa e rrogave dhe kompensimeve të rrogës, thonë për TV21 nga Ministria e Punës dhe Politikës Sociale.

“Presim që institucionet parashkollore t’i respektojnë dispozitat e rregullave të caktuara për pagesë të rrogave dhe kompensimeve të rrogës gjatë grevës”, thonë nga Ministria e Punës dhe Politikës Sociale.

E sipas Ligjit, të punësuarit në çerdhe duhet t’i marrin rrogat e plota, por pa shtesat.
Në ndërkohë procesi edukativ-arsimor po zhvillohet në mënyrë të pandërprerë në të gjithat shkollat e vendit.