Nga 30 Janari nis pagesa e pensioneve

Qeveria e RMV-së ka ngarkuar Fondin për Sigurim Pensionalo-Invalidor që më së voni deri 27.01.2023, t`I dorëzojë tek bankat të dhënat për pensionet, ku, sic percjell KlanM, rekomandohen bankat që pensionistët t`i kenë në dispozicion pensionet e Janarit nga 30.01.2023.

-Pensionet deri 11.000 denarë – pagesa të bëhet më 30.01.2023 – E Hënë

-Pensionet 11.001 – 14.000 denarë – pagesa të bëhet 31.01.2023 – E Martë

-Pensionet 14.001 – 18.000 denarë – pagesa të bëhet 01.02. 2023 – E Mërkurë

-Pensionet mbi 18.001 denarë – pagesa të bëhet më 02.02.2023 – E Enjte.