Në Çair gjatë orëve policore mund të porositni pica, donera, hamburgera…Ja numrat!

Këto operatorë ekonomik posedojnë leje qarkullimi nga Shtabi Lokal i Emergjencës në Komunën e Çairit që veprimtarinë e tyre ta realizojnë me porosi dhe dërgim të porosisë në shtëpitë e qytetarëve në orën e përcaktuar policore gjatë këtij vikendi, shkruan Gazeta Lajm.

Barnatore Herba / Аптека Херба – 02 2600203; Kontakti vetëm për transport të barnave nga Komuna / Контакт само за транспорт на лекови од Општината: 072 521 165 / 078 391 890
Teteks Çarshia – 071 507 607
Teteks Çair – 071 504 050
Tineks MT Shkup – 02 2727 507
Lunch Bar Zurich – 071 933 492
Matoshi Market – 070 722 226
Ajan Plus Trade – ROLEKS – 078 290 290
Plaset Doner & Burger – 072 229 822
Amanos Market – 070 722 312
Ali Tobako SHPKNJP Shkup – 071 474 119
Berat Invest SHPKNJP Shkup – 070 946 481
Best Fruits Rrustemi 070 840 300
Drini AF – 070 227 373
Marella Komerc – 071 233 222