MSh me këshilla se si të realizohet vetizolim i duhur shtëpiak

Ministria e Shëndetësisë ka publikuar këshilla se si të realizohet vetizolim i duhur shtëpiak;

Rrini në shtëpi, përveç se në raste të urgjencave. Nëse keni mundësi, punoni nga shtëpia.

Ndahuni nga të tjerët në hapësira të ndryshme. Rregullisht ajrosni hapësirat.

Përdorni toilet të veçantë.

Shmangni përdorimin e përbashkët të mjeteve për amvisëri si fasulet për duar, çarçafë, gota, mjete për ushqim.

Nëse porosisni ushqim/produkte përmes porosive, luteni ofruesin që t’i len produktet para shtëpisë suaj.

Tentoni që të qëndroni më larg kanakarëve tuaj. Nëse kjo është pamundur, lani duart para dhe pas kontaktit.

Qëndroni në largësi të sigurt me të tjerët ndërmjet 1 dhe 2 metrave.

Pastroni hapësirat në shtëpi të cilat më së shpeshti i përdorni.

Ndiqni rekomandimet për parandalim nga institucionet shëndetësore.

Nëse ndjeni simptome të njëjta ose të ngjashme me grip, mos vizitoni mjekun, por lajmërohuni në qendrat për shëndet publik.

QSHP Manastir– 071/261-330

QSHP Veles – 071/219-278

NJR Gjevgjeli– 078/545-444

QSHP Koçan– 071/373-913

QSHP Kumanovë– 070/215-851

QSHP Ohër– 070/723-029

QSHP Prilep– 076/475-747

QSHP Shkup– 071/289-614

QSHP Strumicë – 072/235-543

QSHP Tetovë – 075/240-464

NJR -Gostivar – 076/365-161

QSHP – Shtip 078/365-613

ISHP – Shkup 078/387-194

SHSH – Alo mjeku 02/15-123