MPB-ja duhet t’i vërtetojë kriteret për dhënie të dokumenteve të udhëtimit

Në seancën e mbrëmshme, Qeveria e shqyrtoi dhe miratoi Informacionin me gjendjen aktuale dhe problemin me dhënien e dokumenteve të udhëtimit.

Qeveria e angazhoi Ministrinë e Punëve të Brendshme që ta vërtetojë Metodologjinë dhe kriteret për dhënie të dokumenteve të udhëtimit deri më 24 mars të vitit 2020, për kur është paralajmëruar dërgesa e sasisë shtesë të ekzemplarëve të dokumenteve të udhëtimit.