Ministrja Deskoska në Hagë do të nënshkruajë tre konventa ndërkombëtare

Ministrja e Drejtësisë Renata Deskoska në emrin e Qeverisë të Republikës së Maqedonisë së Veriut, sot në Hagë, Mbretëria e Holandës, do të nënshkruajnë tre konventa ndërkombëtare dhe një protokoll.

Nga Ministrja e Drejtësisë informojnë se bëhet fjalë për tre konventa ndërkombëtare, të cilat janë zhvilluar nën patronatin e Konferencës së Hagës – dy për mbrojtje të të drejtave të fëmijëve, si dhe një instrument, me të cilin avancohet sistemi i të drejtës ndërkombëtare tregtare dhe zgjidhja e kontesteve, të cilat dalin nga transaksioni ndërkombëtare tregtar.

Bëhet fjalë për për katër instrumente të ardhshme ndërkombëtare të Konferencës së Hagës edhe atë Konventa për kompetencë, sundim të ligjit, njohje, kryerje dhe bashkëpunim në pikëpamje të përgjegjësisë prindërore dhe për masat për mbrojtje të fëmijëve, nga të cilët 19 tetori i vitit 1996, Konventa për marrëveshjet për zgjedhje në gjykatë, nga 30 qershori i vitit 2005, Konventa për marrëveshjet për zgjedhje në gjykatë, nga 30 qershori i vitit 2005, Konventa për realizim ndërkombëtar të të drejtave për rritje të fëmijës dhe forma tjera të mbajtjes së familjes, nga 23 nëntori i vitit 2017 dhe Protokolli për të drejtë ndërkombëtare, i cili do të zbatohet në detyrimet për mbështetje, nga 23 nëntori i vitit 2017.