Mile Sugarev emërohet u.d. drejtor i përgjithshëm i Fondit të Shëndetësisë

Qeveria sot në seancë e emëroi Mile Sugarev u.d. drejtor i përgjithshëm i Fondit për Sigurim Shëndetësor të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Ai vjen në pozitën drejtor i Sektorit për Çështje Financiare të FSSHRMV, theksojnë në kumtesën e pres shërbimit qeveritar.

Sugarev vjen në pozitën e Den Donçev i cili para disa ditësh dha dorëheqje nga pozita drejtor i Fondit për arsye shëndetësore dhe familjare.